Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 24 of 24 (0.026 secs)
You searched for: mediatype:texts AND collection:HistoriskSkogsexportFrnKalixlvdal AND subject:"Lån"
[texts]Inteckningsprotokoll - Filipsborgsarkivet
Ett gammalt inteckningslån där Provincialläkaren Dr Kleinchmidth lånat 500 kr av Carl Emil Grundén år 1851. År 1860 är lånet betalt så därmed kan inteckningen dödas.
Keywords: Kalix id 301-304; historisk skogsexport från kalix älvdal; skuld; lån; inteckning; Grundén; Svanberg; Filipsborg
Downloads: 62
[texts]Återbetalningsproblem - Filipsborgsarkivet
Brevet handlar om Nils Fredrik Bergmans enka inte har kunnat betala lånet.
Keywords: kalix id 318; historisk skogsexport i kallix älvdal; bergman; lån; skuld; bredviken
Downloads: 6
[texts]Inteckningsansökan - Filipsborgsarkivet
P.A. Svanberg begär av häradsrätten ett inteckningslån på 3000 kr. Som säkerhet ställs hemmansdel nr 5 i Rolfs by tillhörande Filipsborgs fastighet.
Keywords: Kalix id 305-306; historisk skogsexport från kalix älvdal; Inteckning; lån; Svanberg; Filipsborg; Rolfs
Downloads: 61
[texts]Lån återbetalas - Filipsborgsarkivet
Lånet på 6000 kr återbetalas. Av handlilngen framgår också ett hypotek har lämnats som säkerhet från år 1879.
Keywords: kalix id 360-362; avd e; historisk skogsexport från kalix älvdal; lån; hypotek
Downloads: 90
[texts]Låneförbindelse - Filipsborgsarkivet
Ägaren av Kakel & Fajansfabriken i Sundbyberg. Fabriksidkaren Johan Hedberg förbinder sig att återbetala ett lån på 1000 kr till "Innehavaren" , vem det nu är? Troligen P.A.Svanberg.
Keywords: kalix id 281; kalix avd e brev; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; hedberg; sundbyberg; kakel; fabrik; lån; svanberg
Downloads: 8
[texts]Betalningsförbindelse - Filipsborgsarkivet
Ägaren av Kakel & Fajansfabriken i Sundbyberg. Fabriksidkaren Johan Hedberg förbinder sig att återbetala ett lån på 3974 kr och 17 öre till Konsuln och Riddaren Johannes Sällström.
Keywords: kalix id 290; kalix avd e brev; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; kakel; fabrik; hedberg; svanberg; lån; sällström
Downloads: 15
[texts]Fullmakt - Filipsborgsarkivet
Fullmakt till Hernösands Enskilda bank att dra så mycket som erfodras av P.A Svanbergs beviljade lån på 10.000 kr för att betala skulder inkl. räntor.
Keywords: kalix id 121; kalix avd fullmakt; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; fullmakt; lån; skuld; svanberg
Downloads: 8
[texts]Betalningsförbindelse - Filipsborgsarkivet
Ägaren av Kakel & Fajansfabriken i Sundbyberg. Fabriksidkaren Johan Hedberg förbinder sig att återbetala ett lån på 2000 kr till "Innehavaren" , vem det nu är? Troligen P.A.Svanberg.
Keywords: kalix id 289; kalix avd e brev; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; hedberg; kakel; fabrik; svanberg; lån
Downloads: 13
[texts]Inteckningslån - Filipsborgsarkivet
P.A.Svanberg tar ett inteckningslån (på 296,95 kr) av smideshandlaren Jonas Svensson. Som säkerhet ställs hemmansdel Nr 5 i Rolfs by. Inteckningen löstes till Jonas omyndiga barn år 1864.
Keywords: kalix id 296; kalix avd e inteckning; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; svanberg; lån; skuld; svensson; rolfs; omyndig
Downloads: 5
[texts]Betalningsförbindelse - Filipsborgsarkivet
Ägaren av Kakel & Fajansfabriken i Sundbyberg. Fabriksidkaren Johan Hedberg förbinder sig att återbetala ett lån på 620 kr till "Innehavaren" , vem det nu är? Troligen P.A.Svanberg. Dokumentet är troligen upprättat i början av 1890-talet.
Keywords: kalix id 288; kalix avd e brev; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; hedberg; kakel; fabrik; lån
Downloads: 13
[texts]Lånehandling - Filipsborgsarkivet
P.A.Svanberg tar ett lån på 20.000 kronor hos Bankaktiebolaget Stockholm öfre Norrland. Som borgenärer står David och Gustav Svanberg.
Keywords: kalix id 161; kalix avd e kontrakt; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; lån; bank; svanberg
Downloads: 12
[texts]Betalningsförsäkran - Filipsborgsarkivet
Betalningsförbindelse som reglerar ett privat lån till Johan och Sofia Hedberg, på 4500 kr. Handlingen beskriver att 500 kr skulle amorteras varje är inkl. ränta på 6 %.
Keywords: kaix id 242; kalix avd e försäkran; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; betalning; lån; skuld; hedberg
Downloads: 15
[texts]Låneuppsägning - Filipsborgsarkivet
Lånet på 6000 kronor har sagts upp och betalts / Kvitterats av Norra Bankaktiebolaget Norra Sverige
Keywords: kalix id 176-178; kalix avd b utgående handling; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; lån; bank
Downloads: 35
[texts]Inteckningsprotokoll - Filipsborgsarkivet
På begäran av Carl Emil Kant:s fodran om inteckningshandlingar som säkerhet för dom pengar han lånat till P.A.Svanberg (10.000 kr.) har här häradsrätten utfärdat begärd handling.
Keywords: kalix id 191-195; kalix avd e inteckning; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; kant; häradsrätten; svanberg; inteckning; lån
Downloads: 38
[texts]Inteckning - Filipsborgsarkivet
P.A.Svanberg tar ett inteckningslån (på 296,95 kr) av smideshandlaren Jonas Svensson. Som säkerhet ställs hemmansdel Nr 5 i Rolfs by. Inteckningen löstes till Jonas omyndiga barn år 1864.
Keywords: kalix id 297-299; kalix avd e; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; lån; skuld; svensson; rolfs; omyndig
Downloads: 45
[texts]Lånehandling - Filipsborgsarkivet
Till Norrbottens enskilda bank förbinder sig ägarna av AB Båtskärsnäs för ett lån på 150.000 kr. plus 6 % ränta. Som säkerhet ställs 150 stamaktier i bolaget ( a´ 1000 kr ).
Keywords: Kalix id 151-152; kalix avd b låneförbindelse; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; norrbotten; båtskärsnäs; aktier; lån; skuld
Downloads: 61
[texts]Betalningsförbindelse - Filipsborgsarkivet
Ägaren av Kakel & Fajansfabriken i Sundbyberg. Fabriksidkaren Johan Hedberg förbinder sig att återbetala ett lån på 1000 kr till "Innehavaren" , vem det nu är? Troligen P.A.Svanberg.
Keywords: kalix id 287; kalix avd e brev; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; kakel; fabrik; sundbyberg; hedberg; svanberg; lån
Downloads: 15
[texts]Inteckningsprotokoll - Filipsborgsarkivet
På begäran av Carl Emil Kant:s fodran om inteckningshandlingar som säkerhet för dom pengar han lånat till P.A.Svanberg (10.000 kr.) har här häradsrätten utfärdat begärd handling. Se även id 191-195.
Keywords: kalix id 196-201; kalix avd e inteckning; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; kant; lån; säkerhet; häradsrätten; svanberg
Downloads: 48
[texts]Betalningsförbindelse - Filipsborgsarkivet
Ägaren av Kakel & Fajansfabriken i Sundbyberg. Fabriksidkaren Johan Hedberg förbinder sig att återbetala ett lån på 3974 kr och 17 öre till Konsuln och Riddaren Johannes Sällström.
Keywords: kalix id 291; kalix avd e brev; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; kakel; fabrik; hedberg; lån; svanberg; sällström
Downloads: 13
[texts]Lånehandling - Filipsborgsarkivet
Brevet är skickat till David Svanberg och handlar om en skuld på 7000. Brevet är undertecknat av Nils Sjöberg.
Keywords: Kalix id 119-120; kalix avd e brev; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; hypotekslån; lån; lånehandling; svanberg; sjöberg
Downloads: 92
[texts]Inteckningslån - Filipsborgsarkivet
P.A.Svanberg tar ett lån av Johannes Sällström på 7000 kr. Som säkerhet för lånet intecknas Filipsborgs hemman nr. 5 om 1/12-dels mantal i Rolfs by. Samma inteckningslån förnyades ständigt fram t.o.m. 1913.
Keywords: kalix id 229-232; kalix avd e inteckning; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; sällström; svanberg; rolfs by; lån; inteckning
Downloads: 46
[texts]Inteckningslån - Filipsborgsarkivet
Simon Svanberg begär inteckning om 5/48-delar av hemman nr.2 i Näsbyn (ägt av Johannes Sällström) som säkerhet för ett lån på 12.000 kr till Johannes Sällström.
Keywords: kalix id 243-245; kalix avd e inteckning; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; svanberg; näsbyn; sällström; lån; skuld; inteckning
Downloads: 44
[texts]Lånehandling - Filipsborgsarkivet
P.A. Svanberg erhåller ett lån på 90.600 kr av Grosshandlare Isak Hirsch mot ett upprättat hypotek som försäkring. I hypoteket syns borgenärerna Gustav och David Svanberg. Dessutom ställs fodringar i Nordiska trävaru AB som garanti.
Keywords: kalix id 159-160; kalix avd f lånehandling; historisk skogsexport från kalix älvdal; fillipsborgsarkivet; filipsborg; lån; hirsch; hypotek; nordisk; trävaru; sågverk; svanberg
Downloads: 75
[texts]Inteckningsprotokoll - Filipsborgsarkivet
Den inteckning som fanns som säkerhet på Johannes Sällström (för 5/48-delar av hemmanet Nr. 2 i Näsbyn), blev förnyat på begäran av långivaren Carl Emil Kant. Lånesumman uppgick till 20.000 kr.
Keywords: kalix id 239-241; kalix avd a protokoll; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; sällström; kant; inteckning; lån; näsbyn
Downloads: 50
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related creators

Filipsborgsarkivet

Related mediatypes

texts